СДРУЖЕНИЕ

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЧЕЛАРОВО“

1. Да популяризира с. Пчеларово, община Черноочене и региона пред български и чуждестранни инвеститори с цел засилено навлизане на капитали, които да спомогнат за намаляване на безработицата, подобряване на инфраструктурата, възраждането на селското стопанство и повишаване стандарта на местното население.

2. Опазване на културно-историческото и етнографско наследство в с. Пчеларово, община Черноочене и района и създаване на условия за развитие на туризма.

3. Да предприема, подкрепя и развива всички подходящи инициативи за правно, образователно, административно, психологическо, здравеопазно, културно и икономическо съдействие по отношение на местните жители на с. Пчеларово, община Черноочене и тенните потомци.

4. Опазване и възстановяване на екологичната среда в района на с. Пчеларово, община Черноочене.

5. Да повишава знанията на хората в с. Пчеларово, община Черноочене за процеса на европейската интеграция на Република България.

6. Да подпомага институционалното укрепване на държавните и общинските структури и оптимизиране на дейността им за по-ефективно прилагане на европейските практики в областите, засегнати в политиките на ЕС за развитие на селските региони.

7. Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти в с. Пчеларово, община Черноочене.

8. Да предприема, подкрепя и развива инициативи в областта на спорта и младежките дейности.

КОТАКТИ:

СДРУЖЕНИЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЧЕЛАРОВО“

с. Пчеларово, община Черноочене, ул. Първа 38
ЕИК-175723201

Председател на Управителния съвет – Красимир Димитров

ТЕЛЕФОН. +359-88-9210326
e-mail: p4elarovo@abv.bg