СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК – Май 2017

СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК (СЪБОР)

на с.Пчеларово 27 май 2017 г.
16:00 ч.

С участието на:
Оркестър„Топлика”, с. Минерални бани

Самодейни групи към НЧ„Родопски фар 1938“
гр. Кърджали

Танцов клуб„Пъстро хоро“, гр. Кърджали

ОРГАНИЗАТОРИ:

НЧ „Иван Буюклиев-1926г.“ с.Пчеларово,
Сдружение „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЧЕЛАРОВО“ с.Пчеларово,
ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ