СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК – Юни 2018

СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК(СЪБОР)
на с.Пчеларово, 9 юни 2018 г., 16:00 ч.

С участието на:
Оркестър „Милениум” гр. Кърджали
с ръководител Милен Моллов

Самодейни групи към Тракийско дружество „Димитър Маджаров“
и НЧ „Тракия-2009 г.“ гр. Кърджали

Танцов клуб „Пъстро хоро“ гр. Кърджали с ръководител Алексей Настев

ОРГАНИЗАТОРИ:
НЧ „Иван Буюклиев-1926г.“ с.Пчеларово,
Сдружение „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЧЕЛАРОВО“ с.Пчеларово,
ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ